ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΜHΝΥΜΑ ΠΡΟEΔΡΩΝ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Για άλλη μια φορά σας καλωσορίζουμε ο Δημοσθένης η Φρύνη και εγώ στο 2o της νέας δεκαετίας Σεμινάριο των «Διάμεσων» και Σπάνιων νοσημάτων του αναπνευστικού «της Παλαιάς Βουλής» όπως το συνηθίζουμε να λέμε το 12o ουσιαστικά της Παλαιάς Βουλής και το 23o μαζί με τα σεμινάρια της Θεσσαλονίκης.

Αρχικά ξεκινήσαμε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα σαν «αγώνα δρόμου μικρών αποστάσεων αλλά μεγάλων ταχυτήτων», σύντομα όμως αντιληφθήκαμε ότι ο αγώνας έγινε «μετ’ εμποδίων» στη μέση και στη συνέχεια «αγώνας δρόμου μεγάλων αποστάσεων»…

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΔΙΑΜΟΝΗ
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: Παρακολούθηση των Επιστημονικών Συνεδριάσεων, Συνεδριακό Υλικό, Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παραδίδεται από την Γραμματεία της Συνόδου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με την τρέχουσα εγκύκλιο του ΕΟΦ, και της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η αίθουσα διεξαγωγής του Συνεδρίου θα είναι εξοπλισμένη με data video projector για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ. Το υλικό θα πρέπει να παραδίδεται μία τουλάχιστον ώρα πριν τη συνεδρίαση στην ειδική γραμματεία.